Een Remember-item wijzigen

  1. Raak een item aan in de app Remember.
  2. Breng uw wijzigingen aan.
  3. Raak Opslaan aan.