Een item toevoegen aan de app Remember

Een item kan een memo, een einddatum, een afbeelding, een bijlage, een label of een spraakmemo zijn.

  1. Raak in de map op het mappenscherm van Remember Nieuw itemaan.
  2. Voer de gegevens voor het item in zoals titel, opmerkingen en een einddatum.
  3. Raak Opslaan aan.
Tip: Als u snel een lijst wilt maken (zoals een boodschappenlijst in uw map Boodschappen), raakt u een map aan. Typ in het veld Een item toevoegen boven aan het scherm een titel voor het item in. Raak de + aan. Voeg meer items toe tot uw lijst compleet is.

Een einddatum toevoegen aan een item

Wanneer u een einddatum aan een item toevoegt, herinnert uw toestel u aan het item om 09:00 uur op die dag.

  1. Raak tijdens het toevoegen of bewerken van een item Einddatum aan.
  2. Selecteer een datum. Raak Vervaldatum aan.
  3. Raak Opslaan aan.

Labels aan een item toevoegen

Met labels kunt u een categorie toewijzen aan uw items. U kunt bijvoorbeeld items met recepten het label 'recept' geven en uw items dan op dat label filteren.

  1. Raak een item aan in de app Remember.
  2. Raak Het pictogram Meer acties > Het pictogram Labels aan.