Een map maken in de app Remember

  1. Raak in de Remember-app Het pictogram Nieuwe map aan.
  2. Typ een naam voor de map.
  3. Als u uw map met een account wilt synchroniseren (bijvoorbeeld een Evernote-account), wijzigt u de vervolgkeuzelijst Synchroniseren naar.
  4. Raak een andere kleurstaal aan om de kleur van de map te wijzigen.
  5. Raak Opslaan aan.