Tips: BlackBerry Hub

Uw berichten in de BlackBerry Hub kort weergeven vanaf een willekeurige plek op het toestel

Of u zich nu op het beginscherm bevindt of in een app, u kunt overal op het toestel de BlackBerry Hub openen.

 1. Veeg een klein beetje naar boven vanaf de onderzijde van het scherm. De huidige weergave wordt verkleind en uw meldingen worden weergegeven.
 2. Schuif uw vinger naar rechts om de BlackBerry Hub kort weer te geven.
  • Schuif uw vinger verder naar rechts om de BlackBerry Hub volledig te openen.
  • Schuif met uw vinger links en naar beneden om terug te gaan naar waar u mee bezig was.
Beweging die toont hoe de BlackBerry Hub kort kan worden weergegeven

Kort naar uw berichten en meldingen kijken terwijl u een bericht opstelt of weergeeft

Sleep in een bericht langzaam met uw vinger van de linkerkant van een bericht naar rechts. Blijf slepen om uw lijst met berichten en meldingen weer te geven.
Beweging die toont hoe u uw lijst met berichten en meldingen kort kunt weergeven

Naar een ander bericht gaan

 1. Schuif uw vinger in een bericht vanaf de linkerrand van het bericht naar rechts om uw lijst met berichten kort weer te geven.
 2. Schuif terwijl het bericht is geopend uw vinger naar boven of beneden om een ander bericht in de lijst te markeren.
 3. Laat uw vinger los om het gemarkeerde bericht te openen.

Vanuit de BlackBerry Hub controleren wat er op de agenda staat

U kunt komende afspraken altijd bekijken via de Agenda-app, maar als u al in de BlackBerry Hub zit, kan het ook vandaaruit.

Sleep langzaam naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst met berichten en meldingen, waar de datum wordt weergegeven. Uw komende afspraken worden weergegeven. Hoe verder u sleept, hoe meer u ziet.
BlackBerry-toestel met daarop een pijl die van boven naar beneden over het scherm gaat. Geeft de beweging aan om de gebeurtenissen in de agenda kort weer te geven in de BlackBerry Hub.

Een vergadering plannen vanuit een e-mail

Wanneer u een vergadering of afspraak maakt, vult uw BlackBerry-toestel de uitnodiging in met de onderwerpregel uit de e-mail en de ontvangers van de e-mail worden de genodigden.

 1. Raak Het pictogram Meer acties > Schedule Meeting aan in een e-mail.
 2. Voer extra informatie over de vergadering in.
 3. Raak Opslaan aan.

Een contactpersoon toevoegen via de BlackBerry Hub

 1. Raak in de BlackBerry Hub een bericht lang aan.
 2. Raak Het pictogram Toevoegen aan contactpersonen aan.
  • Als u de contactpersoon aan een bestaand item wilt toevoegen (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres voor een contactpersoon toevoegen), raakt u een contactpersoon aan in de lijst.
  • Als u een nieuwe contactpersoon wilt toevoegen, raakt u Het pictogram Toevoegen aan.
 3. Raak Opslaan aan.

Uw lijst met berichten vernieuwen

Als u een e-mailaccount hebt toegevoegd die geen services voor push-berichten ondersteunt, kunt u de BlackBerry Hub vernieuwen om te controleren op nieuwe berichten.
Raak in de BlackBerry Hub Meer acties > Refresh aan.