De rekenmachine gebruiken

Overschakelen naar de wetenschappelijke of standaardrekenmachine

U kunt wisselen tussen de typen rekenmachine die u gebruikt door op uw BlackBerry-toestel naar links en rechts te vegen.

Veeg in het scherm van de rekenmachine naar links of rechts over het toetsenblok.

Een maateenheid converteren

U kunt de rekenmachine op uw BlackBerry-toestel gebruiken om maateenheden te converteren. De rekenmachine omvat verschillende opties voor diverse situaties waarin u maateenheden moet converteren. U hoeft uw activiteit niet te stoppen om maateenheden te converteren.

  1. Raak Conversieprogramma aan.
  2. Kies het soort maateenheid, en de eenheden waaruit en waarin u wilt converteren.
  3. Voer de waarde in die u wilt converteren.

Een fooi berekenen

Als u uit eten bent, kunt u de fooienrekenmachine gebruiken om te berekenen hoeveel fooi u moet geven. U kunt uw berekeningen aanpassen om op te geven voor hoeveel personen u betaalt en het percentage dat u als fooi wilt geven. De fooienrekenmachine kan ook berekenen hoeveel elke persoon moet betalen. Zo kunt u eenvoudig de rekening delen tussen verschillende personen.

  1. Raak Fooi aan.
  2. In het veld Rekening voert u het totaalbedrag van de rekening in.
  3. Wijzig indien nodig extra opties voor fooien.

Uw vorige berekeningen weergeven

Veeg uw vinger naar beneden in het antwoordveld om uw vorige berekeningen weer te geven.
Raak Afbeelding van het pictogram Verwijderen. aan om al uw vorige berekeningen te wissen.