Beveiligingsinstellingen van de Browser wijzigen

Raak in de Browser Meer acties > Instellingen > Privacy en veiligheid aan.

Beveiligingsinstellingen

Geschiedenis verwijderen
Geef op hoe vaak uw toestel automatisch gegevens uit uw BlackBerry Browser-geschiedenis verwijdert.
Privé surfen
Bewaar uw browsergegevens (zoals geschiedenis, cachebestanden, cookies) alleen tijdens een browsersessie. Wanneer u de Browser sluit, worden de gegevens automatisch verwijderd. Bovendien zijn instellingen die u wijzigt tijdens privé surfen alleen van toepassing tijdens de sessie en Adobe Flash-ondersteuning wordt automatisch uitgeschakeld. Als uw beheerder BlackBerry Balance-technologie heeft ingeschakeld en u uw werkruimte gebruikt, kunt u niet privé surfen.
Cookies accepteren
Cookies worden door sommige sites gebruikt om gegevens tussen de website en de Browser te verzenden. Cookies kunnen handig zijn omdat websites hiermee gegevens kunnen onthouden over uw voorkeuren en gebruikersinformatie, maar cookies kunnen ook een beveiligingsrisico vormen.
Geschiedenis wissen, Cache wissen, Cookies wissen, Wachtwoorden voor websites wissen, Alle gegevens wissen
Wis alle of sommige opgeslagen Browser-gegevens.