Bladwijzers en geschiedenis van uw browser weergeven

Raak in de Browser Tabbladen, bladwijzers en geschiedenis aan.
  • Raak Bladwijzers aan om uw bladwijzers weer te geven.
  • Raak Geschiedenis aan om uw browsergeschiedenis weer te geven.

Bladwijzers weergeven per label of in een lijst

  1. Raak in de Browser Tabbladen, bladwijzers en geschiedenis > Bladwijzers aan.
  2. Raak Labels of Overschakelen naar lijst aan.