Verbinding van uw toestel met uw Internet-tetheringsessie verbreken

Als u opnieuw verbinding wilt maken nadat u de verbinding van uw toestel met uw Internet-tetheringsessie heeft verbroken, moet u een nieuwe Internet-tetheringsessie starten.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerkverbindingen > Internet-tethering aan.
  3. Raak de naam aan van het toestel waarvoor u de verbinding met uw Internet-tetheringsessie wilt verbreken.
  4. Raak Het pictogram Verbinding verbreken aan.