Een gekoppeld Bluetooth-toestel verwijderen

Als u een lange lijst met gekoppelde Bluetooth-toestellen op uw BlackBerry-toestel heeft, kunt u de toestellen die u niet meer gebruikt verwijderen, zodat u de toestellen die u nog wel gebruikt, eenvoudiger kunt vinden.
  1. Veeg van de bovenzijde van het beginscherm naar beneden.
  2. Raak Bluetooth > Paired aan.
  3. Raak een toestel aan.
  4. Raak Delete aan.