Uw instellingen voor internet-tethering zoeken

U configureert de meeste instellingen voor internet-tethering wanneer u internet-tethering voor de eerste keer inschakelt. U kunt de instellingen later wijzigen wanneer u zich niet in een actieve sessie met internet-tethering bevindt.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerkverbindingen > Internet-tethering aan.
  3. Raak Het pictogram Configureren aan.