Een QR-code of NFC-label scannen

Afhankelijk van uw serviceprovider, de instellingen van uw beheerder en het model van uw BlackBerry-toestel wordt de NFC-functie mogelijk niet ondersteund.

Wanneer u een QR-code scant met behulp van de app Smart Tags, slaat uw toestel de informatie op als een slim label.

Wanneer u een NFC-label scant, geeft uw toestel opties weer om de informatie te bekijken of op te slaan. U kunt de informatie in de app Smart Tags weergeven of opslaan. Mogelijk kunt u ook de informatie in een andere toepassing, zoals de BlackBerry Browser, weergeven.

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Open de app Smart Tags om een QR-code te scannen. Raak The scan icon aan. Houd uw toestel zo vast dat de vier hoeken van de QR-code op het scherm worden weergegeven.
  • Als u een NFC-label wilt scannen, houdt u de achterzijde van uw toestel tegen het NFC-label.

BlackBerry 10-toestel met de achterzijde van het toestel direct boven een NFC-label. Blauwe cirkels geven een gegevensoverdracht aan.

Een slim label van uw toestel verwijderen

  1. Markeer in de Smart Tags-app een of meer labels die u wilt verwijderen.
  2. Raak Verwijderen aan.