Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk, bewaart uw BlackBerry-toestel de netwerkinformatie. De volgende keer dat u binnen het bereik van het opgeslagen Wi-Fi-netwerk komt, maakt uw toestel (indien Wi-Fi is ingeschakeld) automatisch verbinding.
 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Wi-Fi aan.
 3. Als de Wi-Fi-schakelaar Uit staat, zet u deze Aan.
 4. Raak een netwerk aan.
 5. Als het scherm Wi-Fi Protected Setup wordt weergegeven, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Als u toegang tot de Wi-Fi-router hebt en als deze Wi-Fi Protected Setup gebruikt, raakt u Druk op de WPS-knop op de router of Voer uw PIN in op de router aan. Volg de instructies op het scherm van het toestel.
  • Als u geen toegang tot de Wi-Fi-router hebt of deze geen Wi-Fi Protected Setup gebruikt, raakt u Geen WPS gebruiken aan.
 6. Voer indien nodig een gebruikersnaam of wachtwoord voor het Wi-Fi-netwerk in.
 7. Raak Verbinden aan.
Tip: De volgende keer dat u verbinding wilt maken met een opgeslagen Wi-Fi-netwerk en het netwerk binnen het bereik is van uw toestel, veegt u vanaf de bovenzijde van het beginscherm naar beneden en raakt u Het pictogram Wi-Fi aan.

Handmatig verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als u verbinding wilt maken met een verborgen Wi-Fi-netwerk, of als u moeite hebt met automatisch verbinden, kunt u er handmatig verbinding mee maken.

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Wi-Fi > Netwerk toevoegen aan.
 3. Voer in het veld SSID de naam in van het netwerk.
 4. Selecteer het beveiligingstype van het netwerk en vul de rest van de gegevens in. Neem contact op met uw beheerder of de persoon die het Wi-Fi-netwerk beheert voor meer informatie over welke gegevens u moet invullen.
 5. Raak Verbinden aan.