Hoe werk ik de software op mijn BlackBerry 10-toestel bij?

Maak regelmatig back-upbestanden en sla ze op uw computer op, met name voordat u software bijwerkt. Door een recent back-upbestand op uw computer te bewaren, kunt u uw toestelgegevens herstellen als u uw BlackBerry-toestel kwijtraakt, wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Het pictogram Meer Instellingen > Software-updates aan.
  3. Raak Updates zoeken aan.
U kunt uw toestelsoftware ook bijwerken via BlackBerry Link. Raadpleeg voor meer informatie de Help-documentatie van BlackBerry Link.