Problemen oplossen: Ander toestel

Ik kan mijn SIM-kaart niet overbrengen naar mijn nieuwe BlackBerry 10-toestel

Het BlackBerry 10-toestel gebruikt een micro-SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider om een micro-SIM-kaart voor uw nieuwe toestel te verkrijgen.

Hoe stel ik mijn verloren of vergeten BlackBerry ID-wachtwoord opnieuw in?

U kunt instructies voor het opnieuw instellen van uw BlackBerry ID-wachtwoord laten verzenden naar het e-mailadres dat u als uw BlackBerry ID-gebruikersnaam gebruikt. Uit veiligheidsoverwegingen kan uw BlackBerry ID-wachtwoord niet opnieuw voor u worden ingesteld.

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Ga naar www.blackberry.com/blackberryid om uw wachtwoord opnieuw in te stellen op een computer. Klik op Wachtwoord opnieuw instellen. Volg de instructies op het scherm.
  • Als u uw wachtwoord opnieuw wilt instellen op uw BlackBerry-toestel, meld u zich aan met uw BlackBerry ID en klikt u op Wachtwoord vergeten. Beantwoord de beveiligingsvraag en volg de instructies op het scherm.
Nadat u de bovenstaande stappen hebt doorlopen, ontvangt u een e-mail om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Wanneer u de stappen om uw wachtwoord opnieuw in te stellen voltooit op een computer, kan de e-mail over het opnieuw instellen van uw wachtwoord alleen op een computer worden weergegeven en wordt deze niet op uw toestel afgeleverd. Als u de stappen volgt om uw wachtwoord opnieuw in te stellen op uw toestel, wordt de e-mail op uw toestel afgeleverd. Volg de instructies in de e-mail om uw BlackBerry ID-wachtwoord opnieuw in te stellen.

Sommige gegevens zijn niet van mijn oude naar mijn nieuwe toestel overgebracht

Het type toestel waarvan u gegevens overbrengt en de versie van de software op uw vorige toestel bepalen welke gegevens naar uw nieuwe toestel kunnen worden overgebracht. Ga naar www.blackberry.com/deviceswitch voor een lijst met de typen gegevens die worden overgebracht.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Controleer of uw persoonlijke e-mailaccounts zijn ingesteld. E-mailaccounts worden niet overgebracht en moeten ingesteld worden in de BlackBerry Hub op het toestel.
  • Controleer of uw zakelijke e-mailaccounts zijn ingesteld. Neem voor een Microsoft Exchange ActiveSync-account op een BlackBerry Enterprise Server contact op met uw beheerder voor de vereiste gegevens om de account te activeren.
  • Zoek memo's en taken in de app BlackBerry Remember.
  • Breng apps over door ze te downloaden van de BlackBerry World-shop.

Ik kan geen items overbrengen met mijn mediakaart

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Maak back-ups van de items op uw mediakaart op een andere opslagplaats, zoals de ingebouwde opslag van uw BlackBerry-toestel of desktopcomputer. Formatteer uw mediakaart of koop een nieuwe mediakaart. Sla de items waarvan u een back-up hebt gemaakt op de mediakaart op en probeer deze vervolgens opnieuw over te brengen.
  • Gebruik BlackBerry Link om uw gegevens van het ene naar het andere toestel over te brengen. Als u BlackBerry Link op uw computer wilt downloaden, gaat u naar www.blackberry.com/BlackBerryLink en selecteert u de optie Windows of Mac.