Uw foto's en albums ordenen

U kunt uw foto's in albums ordenen door gebruik te maken van de mapstructuur in File Manager.

Een album maken

Met albums ordent u uw foto's in mappen op basis van gebeurtenissen, personen, data of elke andere categorie die u kunt verzinnen.
  1. Raak in het beginscherm het pictogram Bestandsbeheer aan.
  2. Beslis in welke vooraf gedefinieerde map u uw album wilt maken en open de map.
  3. Raak Meer > Map toevoegen aan.
  4. Typ een naam voor uw album.
Opmerking: U moet de foto's naar het nieuwe album verplaatsen voordat het album in de app Afbeeldingen wordt weergegeven.

Een foto verplaatsen naar een ander album

  1. Raak in het beginscherm het pictogram Bestandsbeheer aan.
  2. Zoek de foto die u wilt verplaatsen.
  3. Raak de foto lang aan.
  4. Raak Menu > Verplaatsen aan.
  5. Zoek het album waar u de foto wilt neerzetten.
  6. Raak Verplaatsen aan.