Time Shift-modus gebruiken

Met de Time Shift-modus kunt een snel een groot aantal foto's maken zodat u de beste kunt kiezen. Heeft iemand zijn ogen dicht of hoest iemand op het verkeerde moment? U kunt dat verhelpen door verschillende uitdrukkingen voor elke persoon te kiezen totdat iedereen er perfect op staat.

De beste foto maken met de Time Shift-modus

 1. Zorg dat Time Shift is geselecteerd.
 2. Maak een foto en houd de camera stil tot de foto wordt weergegeven.
 3. Sleep de schuifbalk onder aan het scherm heen en weer tot u de beste foto hebt gevonden.
 4. Raak Opslaan aan.
Als u met geen van de foto's tevreden bent, raakt u Negeren aan. Alle foto's worden verwijderd en u kunt een nieuwe set foto's maken.

De uitdrukking van een persoon vervangen met de Time Shift-modus

 1. Zorg dat De modus Tijdverschuiving is geselecteerd.
 2. Maak een foto.
 3. Sleep de schuifbalk onder aan het scherm heen en weer tot u de beste foto hebt gevonden.
 4. Raak een herkend gezicht aan.
 5. Blader met de knop door de beschikbare uitdrukkingen.
 6. Raak op een willekeurige plek het scherm aan.
 7. Raak Save aan.