Foto's weergeven

In- of uitzoomen in een foto

Voer een van de volgende handelingen uit met een foto open op het scherm:
  • Raak de plek waar u wilt inzoomen twee keer aan.
  • Maak met uw vingers een knijpbeweging naar binnen of naar buiten om in of uit te zoomen.

Een foto verplaatsen over het scherm

  1. Zoom in op een foto.
  2. Sleep met uw vinger over het scherm.

Uw mediabestand afspelen of weergeven op een DLNA Certified-toestel

Uw DLNA Certified-toestel moet een digitale mediaspeler zijn.
U kunt uw mediabestanden die op uw BlackBerry-toestel zijn opgeslagen draadloos afspelen of weergeven op ondersteunde DLNA Certified-toestellen, zoals computers, tv's of andere thuisentertainmentapparaten. U kunt foto's en video's ook weergeven op ondersteunde HDMI-schermen.

Als u wilt weten of het toestel waarmee u het mediabestand probeert af te spelen DLNA Certified is, of voor meer informatie over DLNA Certified-toestellen, gaat u naar www.dlna.org.

  1. Open een mediabestand.
  2. Raak indien nodig Het pictogram Meer acties aan.
  3. Raak Het pictogram Afspelen op aan.
  4. Selecteer een toestel waarop u het mediabestand wilt afspelen of weergeven.

Als u het mediabestand niet meer op het DLNA Certified-toestel wilt afspelen of weergeven, raakt u Het pictogram Uitwerpen aan.

Meer doen met uw foto's en fotoalbums

U kunt van alles doen met uw foto's en fotoalbums, zoals weergeven in een diavoorstelling, verwijderen, versturen of delen met vrienden en nog meer. U kunt de beschikbare opties zien door Meer aan te raken of door een album lang aan te raken en vervolgens Meer aan te raken.