Muziek afspelen

Een nummer afspelen, pauzeren of overslaan

Raak op het scherm Wordt nu afgespeeld Het pictogram Afspelen, Het pictogram Pauzeren, De knop Vorige of De knop Volgende aan.

Uw muziek in willekeurige volgorde afspelen

Raak Willekeurige volgorde aan om uw geselecteerde muziek in willekeurige volgorde af te spelen.
Raak Willekeurige volgorde opnieuw aan om uw muziek niet meer in willekeurige volgorde af te spelen.

Een nummer op uw muzieklijst herhalen

Als u uw huidige muzieklijst wilt herhalen, raakt u op het scherm Wordt nu afgespeeld Het pictogram Herhalen aan. Raak Het pictogram Herhalen opnieuw aan om het nummer dat momenteel wordt afgespeeld te herhalen.

Uw mediabestand afspelen of weergeven op een DLNA Certified-toestel

Uw DLNA Certified-toestel moet een digitale mediaspeler zijn.
U kunt uw mediabestanden die op uw BlackBerry-toestel zijn opgeslagen draadloos afspelen of weergeven op ondersteunde DLNA Certified-toestellen, zoals computers, tv's of andere thuisentertainmentapparaten. U kunt foto's en video's ook weergeven op ondersteunde HDMI-schermen.

Als u wilt weten of het toestel waarmee u het mediabestand probeert af te spelen DLNA Certified is, of voor meer informatie over DLNA Certified-toestellen, gaat u naar www.dlna.org.

  1. Open een mediabestand.
  2. Raak indien nodig Het pictogram Meer acties aan.
  3. Raak Het pictogram Afspelen op aan.
  4. Selecteer een toestel waarop u het mediabestand wilt afspelen of weergeven.

Als u het mediabestand niet meer op het DLNA Certified-toestel wilt afspelen of weergeven, raakt u Het pictogram Uitwerpen aan.

Meer doen met uw muziek

U kunt van alles doen met uw muziek, zoals nummers zoeken, versturen of delen met vrienden, nummers en albums verwijderen en nog meer. U kunt de beschikbare opties zien door Meer aan te raken of door een nummer, artiest, album, genre of afspeellijst lang aan te raken en vervolgens Meer aan te raken.