Mappen beheren met Print To Go

Mappen sorteren

Als u wilt wijzigen hoe uw mappen worden weergegeven, raakt u Datum, Titel, Grootte of Map aan.

Een nieuwe map maken

Maak uw eigen mappen en hou het overzicht. Nadat u een nieuwe map heeft gemaakt, kunt u documenten van andere mappen naar uw nieuwe map verplaatsen zodat u er eenvoudig toegang tot heeft.

  1. Raak in de Mapweergave Add Folder aan.
  2. Geef uw map een naam.
  3. Raak OK aan.