Documenten bewerken

Het lettertype of de opmaak wijzigen

Als u het lettertype of de opmaak wilt wijzigen, raakt u Format aan.
 • Als u het lettertype wilt wijzigen, raakt u Font aan.
 • Als u een lijst met opsommingstekens of nummering wilt invoegen, raakt u List aan.
 • Als u de uitlijning of inspringing van een alinea wilt wijzigen, raakt u Alignment aan.

Een bladwijzer in een document weergeven

 1. Raak More aan.
 2. Raak Bladwijzers aan.
 3. Raak de naam aan van de bladwijzer waar u naartoe wilt.

Spelling in een document corrigeren

Met de spellingcontrole kunt u snel en eenvoudig spelfouten verbeteren. Als u een woord verkeerd spelt, wordt het onderstreept, zodat u het eenvoudig kunt vinden en verbeteren.

 1. Raak een woord aan.
 2. Raak de juiste spelling van het woord aan.
Tip: Als de spellingcontrole een woord markeert als fout gespeld terwijl het dat niet is, raakt u Toevoegen aan woordenlijst aan om het woord toe te voegen aan de woordenlijst op uw BlackBerry-toestel.

Woorden in een document tellen

U kunt de woorden tellen van een volledig document of een tekstgebied markeren om de woorden daarvan te laten tellen. Zo telt u de woorden in een tekstgebied of een document:

 1. Raak More aan.
 2. Raak Word Count aan.

Tekst in een document zoeken

 1. Raak Find aan.
 2. Typ een woord of zinsdeel > Enter.
 3. Raak Next aan om naar het volgende exemplaar van het woord of zinsdeel in het document te gaan.