Uw voicemail instellen

Opmerking: Als u BlackBerry Mobile Voice System op uw toestel hebt geïnstalleerd of meerdere telefoonlijnen hebt, kan het zijn dat u eerst een specifieke telefoonlijn moet selecteren.
  1. Veeg in de Telefoon-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Settings > Voicemail aan.
  3. Typ uw toegangsnummer en -wachtwoord voor voicemail.
Nadat u uw voicemail heeft ingesteld, kunt u uw voicemail controleren op het scherm Oproepen.