Een nummer of contactpersoon toevoegen aan uw snelkeuzelijst

U kunt in het totaal negen contactpersonen of nummers toevoegen aan de snelkeuzelijst aan de bovenzijde van het scherm Oproepen. Uw toegangsnummer voor voicemail staat standaard in uw snelkeuzelijst.
  1. Raak Het pictogram Oproepen of Het pictogram Contactpersonen aan.
  2. Raak een contactpersoon of telefoonnummer lang aan.
  3. Raak het pictogram Toevoegen aan snelkeuze aan.

Een nummer of contactpersoon verwijderen uit uw snelkeuzelijst

  1. Raak Het pictogram Oproepen aan.
  2. Raak in uw snelkeuzelijst een contactpersoon of nummer lang aan.
  3. Raak Het pictogram Verwijderen aan.