Uw toestel vergrendelen of ontgrendelen

Tip: Druk kort op de toets Aan-uit/Vergrendelen om uw toestel in de slaapstand te zetten. Zo gaat uw batterij langer mee.

Het scherm vergrendelen

Vergrendel uw scherm als u wilt voorkomen dat uw BlackBerry-toestel per ongeluk berichten verzendt of telefoonnummers belt. Wanneer u uw toestel vergrendelt, betekent dat niet dat tonen voor inkomende gesprekken of berichten worden uitgeschakeld.

Druk op de knop Aan-uit/Vergrendelen boven op uw toestel.


In deze afbeelding wordt de knop Aan-uit/Vergrendelen aan de bovenzijde van het toestel weergegeven.

Maak een veegbeweging van beneden naar boven om het scherm te ontgrendelen.

Uw toestel vergrendelen met een wachtwoord

Op zoek naar een eenvoudige manier om de gegevens op uw BlackBerry-toestel te beveiligen en onbevoegd gebruik te voorkomen? U kunt een wachtwoord instellen zodat u uw toestel kunt vergrendelen wanneer u het even neerlegt of als het niet wordt gebruikt.

 1. Als u nog geen wachtwoord heeft, veegt u in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > Toestelwachtwoord aan. Schuif de schakelaarToestelwachtwoord naar Aan. Voer een wachtwoord in.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit om uw toestel te vergrendelen:
  • Houd de knop Aan-uit/Vergrendelen aan de bovenkant van uw toestel ingedrukt. Raak Lock aan.
  • Als u uw toestel na een bepaalde tijdsduur automatisch wilt laten vergrendelen, veegt u in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > Toestelwachtwoord > Toestel vergrendelen na schermvergrendeling aan.
  • Als u uw toestel automatisch wilt laten vergrendelen als het zich in een BlackBerry-houder bevindt, veegt u in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > Toestelwachtwoord > Toestel vergrendelen in houder aan.
Druk op de knop Aan-uit/Vergrendelen boven op uw toestel om het te ontgrendelen. Veeg naar boven vanaf de onderzijde van het scherm. Voer uw toestelwachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd.

Uw werkruimte vergrendelen

Als uw BlackBerry-toestel BlackBerry Balance-technologie gebruikt om uw werk- en privé-activiteiten gescheiden te houden, kunt u uw werkruimte vergrendelen en toegang behouden tot de persoonlijke bestanden, apps en gegevens op uw toestel.

 1. Als u geen wachtwoord voor uw werkruimte heeft, veegt u in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm om er een te maken. Raak Balance > Wachtwoord instellen aan. Typ een wachtwoord.
 2. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  • Raak Aktetas aan om uw werkruimte onmiddellijk te vergrendelen.
  • Als u wilt dat uw werkruimte na bepaalde tijd automatisch wordt vergrendeld, raakt u Balance > Werkruimte vergrendelen na aan.

Zorg dat u het wachtwoord van uw werkruimte niet vergeet omdat het niet opnieuw kan worden ingesteld of worden achterhaald. Wanneer u het maximumaantal toegestane wachtwoordpogingen overschrijdt, worden uw werkruimte en alle inhoud daarvan verwijderd.

Uw toestel ontgrendelen met een netwerkontgrendelingscode

Neem contact op met uw serviceprovider om de ontgrendelingscodes voor uw BlackBerry-toestel te verkrijgen.

Op uw toestel is mogelijk een netwerkvergrendeling geactiveerd, waardoor uw toestel alleen een mobiele netwerkverbinding kan maken met uw huidige serviceprovider. Als u bijvoorbeeld een SIM-kaart van een andere serviceprovider wilt gebruiken, moet u een ontgrendelingscode invoeren.

Tip: Als u wilt zien aan welke serviceprovider uw toestel is gekoppeld, veegt u naar beneden op het beginscherm vanaf de bovenkant van het scherm. Raak Instellingen > Info over > SIM-kaart aan.
 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > SIM-kaart aan.
 3. Raak in de sectie Telefoonnetwerkvergrendeling een vergrendeld item aan.
 4. Voer de ontgrendelingscode in wanneer u hierom wordt gevraagd.
WAARSCHUWING:
Uit veiligheidsoverwegingen kan elke ontgrendelingscode slechts 10 keer verkeerd worden ingevoerd. Wanneer u het aantal toegestane pogingen om de ontgrendelingscode in te voeren overschrijdt, laat uw SIM-kaart alleen nog noodoproepen toe. Neem voor hulp contact op met uw serviceprovider.