Uw toestel wissen om uw gegevens te verwijderen

Maak voordat u uw BlackBerry-toestel wist, een back-up van uw gegevens op een computer. Een beveiligingsopschoning is ontworpen om uw gegevens permanent te verwijderen zodat deze niet meer kunnen worden achterhaald. Tot deze gegevens behoren e-mailaccounts, gedownloade apps, mediabestanden, documenten, browsersbladwijzers en instellingen.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > Beveiligingsopschoning aan.
  3. Typ blackberry.
  4. Raak Gegevens verwijderen aan.
    Wanneer de beveiligingsopschoning voltooid is, wordt uw toestel automatisch uitgeschakeld. Druk op de knop Aan-uit/Vergrendelen boven op uw toestel om het in te schakelen.
Tip: Als u uw toestel gaat recyclen of weggeven, zorg er dan ook voor dat u uw SIM-kaart en mediakaart verwijdert.

Uw werkruimte verwijderen

Als u niet langer wilt dat uw toestel gekoppeld is aan het netwerk van uw organisatie, kunt u alleen uw werkruimte verwijderen. De apps en bestanden die zijn opgeslagen in uw persoonlijke ruimte worden behouden.

WAARSCHUWING:
Als u de werkruimte verwijdert, worden alle gegevens en bestanden die hierin zijn opgeslagen, zoals werkbestanden, berichten, afbeeldingen en video's, permanent verwijderd. Als u opnieuw een zakelijke account aan uw toestel wilt toevoegen, moet u contact opnemen met uw beheerder.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Balance > Verwijderen aan.