Uw SIM-kaart met een pincode beveiligen

Gebruik de pincode van uw SIM-kaart om onbevoegd gebruik van uw SIM-kaart in een ander toestel te voorkomen. Als u bijvoorbeeld uw SIM-kaart kwijtraakt en iemand probeert deze in een ander toestel te gebruiken, dan kan de SIM-kaart niet worden gebruikt tot de juiste pincode is ingevoerd.

U kunt de pincode voor uw SIM-kaart aanvragen bij uw serviceprovider.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > SIM-kaart aan.
  3. Schuif de schakelaar Vergrendel SIM-kaart met PIN naar Aan.
  4. Typ de pincode van uw SIM-kaart die u van uw serviceprovider hebt gekregen.
WAARSCHUWING:
Uw SIM-kaart werkt niet meer als u het aantal toegestane pogingen om de pincode van de SIM-kaart in te voeren, overschrijdt. Neem contact op met de serviceprovider om de blokkering van uw SIM-kaart op te heffen.

De pincode van uw SIM-kaart wijzigen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > SIM-kaart aan.
    • Als u de pincode die uw SIM-kaart beschermt wilt wijzigen, raakt u PIN 1 wijzigen aan.
    • Als u de pincode wilt wijzigen die toegang geeft tot telefoonfuncties zoals het bellen van bepaalde nummers, raakt u PIN 2 wijzigen aan.