Een mediakaart gebruiken

Wilt u meer ruimte om uw beltonen, video's, afbeeldingen en muzieknummers te bewaren? Voor extra opslagruimte voor documenten en mediabestanden kunt u een microSD-kaart in uw BlackBerry-toestel plaatsen. Door een mediakaart te gebruiken kunt u de prestaties en energiebesparing van uw toestel verbeteren.

U kunt mogelijk grote hoeveelheden gegevens verplaatsen door de mediakaart eenvoudigweg in een ander toestel dat microSD-kaarten ondersteunt te plaatsen.

Ondersteunde mediakaarten

Uw BlackBerry-toestel ondersteunt mediakaarten met een grootte tot 64 GB. Alleen microSD-kaarten worden ondersteund.

Als u een mediakaart wilt gebruiken die groter is dan 32 GB, moet u deze mogelijk formatteren naar FAT32. U kunt uw toestel gebruiken om de mediakaart te formatteren.

Uw mediakaart formatteren

Als u problemen met uw mediakaart wilt oplossen, kunt u deze formatteren. Wanneer u formatteert, worden alle gegevens van uw mediakaart verwijderd.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Opslag en toegang aan.
  3. Raak Mediakaart formatteren aan.

Gegevens van uw mediakaart wissen

U kunt alle gegevens op uw mediakaart permanent verwijderen om uw privacy te beschermen. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens, kan dit proces even duren.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Opslag en toegang aan.
  3. Raak Mediakaart leegmaken aan.

Als u de mediakaart opnieuw wilt gebruiken, moet u deze formatteren.