Uw toestelwachtwoord wijzigen of verwijderen

WAARSCHUWING:

De enige manier om uw wachtwoord te wijzigen of toegang te krijgen tot uw BlackBerry-toestel als u uw wachtwoord bent vergeten, is al uw gegevens te verwijderen met een beveiligingsopschoning.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Beveiliging en privacy > Toestelwachtwoord > Wachtwoord wijzigen aan.
Als u geen wachtwoord meer wilt gebruiken, stelt u de schakelaar Toestelwachtwoord in op Uit.

Het wachtwoord voor uw werkruimte wijzigen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Balance > Wachtwoord wijzigen aan.
  3. Als u uw werkruimte en BlackBerry-toestel met hetzelfde wachtwoord wilt kunnen ontgrendelen, schuift u de schakelaar Als mijn toestelwachtwoord gebruiken naar Aan.

Zorg dat u het wachtwoord van uw werkruimte niet vergeet omdat het niet opnieuw kan worden ingesteld of worden achterhaald. Wanneer u het maximumaantal toegestane wachtwoordpogingen overschrijdt, worden uw werkruimte en alle inhoud daarvan verwijderd.