Batterijveiligheid

Gebruik uitsluitend de batterij die door Research In Motion wordt aanbevolen voor uw specifieke model BlackBerry-toestel. Als u een andere batterij gebruikt, wordt de garantie bij uw toestel mogelijk ongeldig.

WAARSCHUWING:
Er is een risico op explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd batterijtype.

Toestel en batterij wegwerpen

Afbeelding van een doorkruiste vuilnisbak. Recycle uw BlackBerry-toestel en de batterij in overeenstemming met uw lokale regelgeving. Werp uw toestel of batterij niet in vuur. U mag uw toestel of batterij niet bij het gewone huishoudelijk afval deponeren.

Ga op een browser op uw computer naar www.blackberry.com/recycling voor informatie over de teruggave van uw toestel aan Research In Motion voor recycling en veilige verwerking. Het recycle- en inruilprogramma is alleen beschikbaar in bepaalde gebieden.

RIM en milieuvriendelijkheid

Research In Motion zet zich in voor het verminderen van de schadelijke gevolgen van BlackBerry-producten op het milieu. Ga voor meer informatie over duurzame maatregelen bij RIM naar http://www.rim.com/company/corporate-responsibility/product_sustainability.shtml.