Aangepaste beltoon voor contactpersoon instellen

  1. Raak in de app Contactpersonen een contactpersoon aan.
  2. Raak Contactpersoon bewerken aan.
  3. Wijzig de vervolgkeuzelijst Beltoon.
  4. Raak Opslaan aan.