Beltoon, geluiden of waarschuwingen wijzigen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Settings Instellingen > Meldingen aan.
    • Als u de algemene meldingsinstellingen wilt wijzigen, wijzigt u de vervolgkeuzelijst Modus of de instellingen voor Geluid, Trillen, LED of Volume.
    • Als u de meldingsinstellingen voor een bepaalde app, zoals de Telefoon, wilt wijzigen, raakt u in het gebied Meldingen/waarschuwingen een toepassing aan. Wijzig de instellingen.