Een document weergeven in Adobe Reader

Door de pagina's van een PDF-document navigeren

Raak een gebied van het scherm lang aan.
  • Als u naar de volgende pagina wilt gaan, veegt u omhoog.
  • Als u naar de vorige pagina wilt gaan, veegt u omlaag.
Wanneer u klaar bent:
Opmerking: Wanneer u een document bekijkt in de modus Eén pagina, veegt u met uw vinger naar links om naar de volgende pagina te gaan. Veeg met uw vinger naar rechts om naar de vorige pagina te gaan.

De weergavemodus wijzigen

In Adobe Reader kunt u uw PDF-documenten naar wens in twee verschillende modi weergeven. De Ononderbroken modus is de standaardmodus waarmee u met een enkele veeg door meerdere pagina's in een PDF-document kunt scrollen.

Raak op een willekeurige plek het scherm aan.
  • Als u een PDF-document in de modus Eén pagina wilt bekijken, raakt u Het pictogram Eén pagina aan.
  • Als u een PDF-document in de modus Ononderbroken wilt bekijken, raakt u Het pictogram Ononderbroken aan.
Wanneer u klaar bent:
Tip: Wanneer u het scherm aanraakt, wordt het paginanummer in de linkerbovenhoek weergegeven.

Een PDF-document in tekstdoorloopmodus

In tekstdoorloopmodus is het eenvoudiger om de inhoud van een PDF-document te lezen. Deze modus is beschikbaar wanneer u pagina's van een document één voor één of ononderbroken weergeeft. Wanneer u overschakelt naar tekstdoorloopmodus, wordt de inhoud van een PDF-document weergegeven in een enkele kolom.

  1. Raak Het pictogram Meer aan.
  2. Raak Het pictogram Tekstdoorloop aan.
Wanneer u klaar bent:

Als u in de tekstdoorloopmodus naar de volgende pagina wilt gaan, veegt u naar boven of naar links.

Een bladwijzer in een PDF-document weergeven

Wanneer u een PDF-document opent dat bladwijzers bevat, verschijnt er een bladwijzerpictogram onder aan uw scherm. Zo gaat u naar een bladwijzer in een PDF-document:

  1. Raak Het pictogram Bladwijzer aan.
  2. Raak de naam aan van de bladwijzer waar u naartoe wilt.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.