Over het maken van verbinding met BlackBerry Link

Om uw BlackBerry-apparaat aan te sluiten op BlackBerry Link kunt u een USB-kabel of een Wi-Fi-verbinding gebruiken.

Verbindingsmethode Beschrijving

USB-kabel

Als u een USB-kabel gebruikt om uw apparaat aan te sluiten op uw computer, hebt u toegang tot alle functies in BlackBerry Link. Bepaalde handelingen, zoals het bijwerken van uw apparaatsoftware en het maken van back-ups of het herstellen van apparaatgegevens, kunnen alleen worden uitgevoerd door uw apparaat met uw computer te verbinden via een USB-kabel.

Wi-Fi-netwerk

Wanneer uw apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk is verbonden als uw computer, en bovendien is aangesloten op een voedingsbron (bijvoorbeeld een stopcontact of uw computer), kunt u al uw muziek, afbeeldingen, video's en documenten synchroniseren. Voor informatie over hoe u uw apparaat verbindt met een Wi-Fi-netwerk, raakt u de toepassing Help aan in het beginscherm van uw apparaat.

BlackBerry Link staat Wi-Fi-verbindingen standaard toe. Als uw computer niet beschikt over een Wi-Fi-netwerk of u wilt geen Wi-Fi-verbindingen toestaan metBlackBerry Link, kunt u deze functie uitschakelen.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.