Overschakelen naar een nieuw apparaat

Bij het overschakelen naar een nieuw BlackBerry-apparaat, maakt BlackBerry Link een back-up van de gegevens van uw oude apparaat en brengt de gegevens over naar uw nieuwe apparaat, voegt uw nieuwe apparaat toe aan BlackBerry Link en controleert de versie van de apparaatsoftware die is geïnstalleerd op uw nieuwe apparaat. Als er een software-update beschikbaar is, vraagt BlackBerry Link u om uw apparaatsoftware bij te werken.

 1. Open BlackBerry Link op uw computer.
 2. Sluit uw oude apparaat aan op uw computer met een USB-kabel.
 3. Voer indien nodig het wachtwoord in voor uw apparaat. Klik op OK.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als overgaat van een BlackBerry-smartphone waarop BlackBerry Device Software wordt uitgevoerd, klik u op Gegevensoverdracht. BlackBerry Link maakt dan een back-up van alle gegevens op uw apparaat.
  • Als u overschakelt van een apparaat waarop BlackBerry 10 OS is geïnstalleerd, klikt u onder aan het scherm op het pictogram Meer Apparaten overschakelen. Klik op de afbeelding van uw apparaat als die wordt weergegeven. Voer indien nodig het wachtwoord in voor uw apparaat. Klik op OK.
 5. Als u overschakelt van een apparaat waarop BlackBerry 10 OS is geïnstalleerd, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Om alle bestaande apparaatgegevens over te brengen naar uw nieuwe apparaat, klikt u op Alle ondersteunde gegevens overbrengen. Klik op Volgende. BlackBerry Link maakt een back-up van al uw apparaatgegevens.
  • Om alleen bepaalde gegevens over te brengen naar uw nieuwe apparaat, klikt u op Over te brengen gegevens selecteren. Schakel het selectievakje uit naast de gegevens die u niet wilt overbrengen naar uw nieuwe apparaat. Klik op Volgende. BlackBerry Link maakt een back-up van uw apparaatgegevens.
 6. Sluit uw nieuwe apparaat aan op uw computer met een USB-kabel wanneer u daarom wordt gevraagd en klik op de afbeelding van uw nieuwe apparaat. Klik op Volgende.
 7. Voer indien nodig het wachtwoord in voor uw apparaat. Klik op OK.
 8. Voer een weergavenaam in voor uw nieuwe apparaat.
 9. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u niet automatisch nieuwe mediabestanden wilt synchroniseren tussen uw apparaat en uw computer, schakelt u het selectievakje Nieuwe muziek, afbeeldingen, video's en documenten synchroniseren via Wi-Fi- en USB-verbindingen uit.
 10. Klik op Volgende. Uw apparaatgegevens worden overgebracht naar uw nieuwe apparaat.
 11. Klik op Voltooien.
Als u klaar bent: Na het overbrengen van uw apparaatgegevens naar uw nieuwe apparaat:
 • Haal uw mediakaart (als u er een hebt) uit uw oude apparaat en plaats deze in uw nieuwe apparaat.
 • Haal uw SIM-kaart uit uw oude apparaat en plaats deze in uw nieuwe apparaat. Als u overschakelt van een BlackBerry-smartphone waarop BlackBerry 7.1 of ouder is geïnstalleerd, neemt u contact op met uw serviceprovider voor een micro-SIM-kaart voor uw nieuwe apparaat.
 • Als u overschakelt van een BlackBerry-smartphone die is gekoppeld aan de BlackBerry Internet Service of een BlackBerry Enterprise Server, stelt u uw persoonlijke of werkgerelateerde e-mailaccounts in op uw nieuwe apparaat. Voor meer informatie over het toevoegen van een e-mailaccount raakt u de toepassing Help aan in het beginscherm van uw apparaat.
 • Nadat u hebt gecontroleerd of alle apparaatgegevens succesvol zijn overgebracht naar uw nieuwe apparaat en u uw oude apparaat niet langer nodig hebt, kunt u de standaardinstellingen terugzetten op uw oude apparaat en alle gegevens van het apparaat verwijderen.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.