Vereisten

  • Ten minste 5,5 MB aan beschikbare toepassingsopslag
  • BlackBerry Device Software 5.0 of hoger
  • Een dataplan voor draadloze services.

Afhankelijk van uw serviceprovider of organisatie kunt u BlackBerry Messenger mogelijk niet gebruiken.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.