Een groep maken

Wanneer u een groep maakt, wordt u automatisch een beheerder voor de groep.

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken of organisatie, kunt u de functie BBM Groups mogelijk niet gebruiken.

  1. Druk in het scherm met de contactpersonenlijst op de toets Image of Menu key > Nieuwe groep.
  2. Typ een naam voor de groep.
  3. Typ een beschrijving die mensen zien wanneer zij de uitnodiging voor de groep ontvangen.
  4. Wijzig het veld Groepspictogram.
  5. Wijzig het veld Leden die geen beheerder zijn toestaan anderen uit te nodigen in Nee als u wilt voorkomen dat leden andere mensen uitnodigen voor de groep.
  6. Klik op Groep maken.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.