Een specifieke app zoeken

U kunt een app zoeken aan de hand van de naam van de app of een trefwoord.
Ga in het beginscherm van BlackBerry World als volgt te werk:
  • Om de volledige shop te doorzoeken, klikt u op het veld Zoeken op BlackBerry World en typt u een appnaam of trefwoord.
  • Als u binnen een categorie naar apps wilt zoeken, klikt u op een categoriepictogram. Klik op het pictogram Zoeken. Typ een appnaam of trefwoord in het veld Zoeken.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.