Back-ups maken van gegevens op het toestel en deze weer herstellen

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart, kunt u gegevens van uw BlackBerry-toestel herstellen als u het kwijtraakt of als het wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Voor toestellen met BlackBerry Device Software 5.0 t/m BlackBerry 7.1 biedt BlackBerry Protect een handige manier om draadloos back-ups van uw toestelgegevens te maken en te herstellen.

Op toestellen met BlackBerry 10 kunt u BlackBerry Protect niet gebruiken om back-ups van uw gegevens te maken en deze te herstellen. In plaats daarvan kunt u BlackBerry Link gebruiken. Als u BlackBerry Link op uw computer wilt downloaden, gaat u naar www.blackberry.com/BlackBerryLink en selecteert u de optie Windows of Mac.

Als uw toestel is gekoppeld aan een BlackBerry Enterprise Server, kunt u contact opnemen met uw beheerder voor meer informatie over de back-up- en herstelopties binnen uw organisatie.

Informatie over automatische back-ups van gegevens

Op toestellen met BlackBerry Device Software 5.0 t/m BlackBerry 7.1 kunt u BlackBerry Protect gebruiken om automatisch dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse back-ups te maken van de gegevens op uw BlackBerry-toestel. Wanneer u de functie voor automatische back-ups inschakelt in de BlackBerry Protect-instellingen op uw toestel, kan BlackBerry Protect een back-up van uw gegevens maken met de opgegeven frequentie wanneer het toestel verbinding heeft met een draadloos netwerk en niet wordt gebruikt. Als uw toestel is uitgeschakeld of geen verbinding heeft met een draadloos netwerk op het moment dat de back-up is ingepland, maakt BlackBerry Protect een back-up van uw gegevens zodra het toestel wordt ingeschakeld en verbinding heeft.

Terwijl BlackBerry Protect een back-up van uw gegevens maakt, kunt u uw toestel gewoon blijven gebruiken. BlackBerry Protect pauzeert het back-upproces wanneer u uw toestel gebruikt en voltooit de back-up wanneer u klaar bent.

De BlackBerry Protect-website gebruiken om een back-up van toestelgegevens te maken (BlackBerry 7.1 of eerder)

  1. Meld u aan op de website van BlackBerry Protect.
  2. Klik op Mijn gegevens.
  3. Klik naast het BlackBerry-toestel waarvan u een back-up wilt maken op Nu back-up maken.
Als uw toestel is uitgeschakeld of geen verbinding heeft met een draadloos netwerk, kan BlackBerry Protect een back-up van uw gegevens maken zodra het toestel wordt ingeschakeld of verbinding maakt met een draadloos netwerk.


Was this information helpful? Send us your comments.