Back-ups maken van gegevens op het toestel en deze weer herstellen

BlackBerry adviseert u regelmatig een back-up te maken van uw BlackBerry-toestelgegevens, met name voordat u de toestelsoftware bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart, kunt u mogelijk gegevens van uw toestel herstellen als u het kwijtraakt of als het wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Voor toestellen met BlackBerry Device Software 5.0 t/m BlackBerry 7.1 biedt BlackBerry Protect een handige manier om draadloos back-ups van uw toestelgegevens te maken en te herstellen.

Op toestellen met BlackBerry 10 kunt u BlackBerry Protect niet gebruiken om back-ups van uw gegevens te maken en deze te herstellen. In plaats daarvan kunt u BlackBerry Link gebruiken. Als u BlackBerry Link op uw computer wilt downloaden, gaat u naar www.blackberry.com/BlackBerryLink en selecteert u de optie Windows of Mac.

Als uw toestel is gekoppeld aan een Enterprise Mobility Management-oplossing van BlackBerry, kunt u voor meer informatie over de back-up- en herstelopties binnen uw organisatie contact opnemen met uw beheerder.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.