Op categorie zoeken

U kunt door locaties bladeren op categorie, zoals restaurants, tankstations of entertainment in een bepaald gebied. Uw huidige locatie is het standaardzoekgebied. Sommige categorieën kunnen worden verfijnd voor specifiekere resultaten.
  1. Selecteer Ga naar op het beginscherm.
  2. Selecteer Een plaats zoeken. Om in een regio te zoeken die niet uw huidige locatie is, selecteert u Mijn locatie. Voer een adres in of kies een adres uit de genoemde opties. Selecteer het nieuwe adres.
  3. Selecteer de gewenste categorie.
  4. Selecteer Invoeren.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.