Verbinding maken met uw tablet via BlackBerry Bridge

  1. Op een BlackBerry PlayBook-tablet met de laatste versie van BlackBerry PlayBook OS 2.1 raakt u op de statusbalk Settings > BlackBerry Bridge aan.
  2. Raak Installatie > Volgende > Doorgaan aan.
  3. Op uw BlackBerry-smartphone opent u de BlackBerry Bridge-app en raakt u Bluetooth inschakelen aan. Schuif de BlackBerry Bridge-schakelaar naar Aan als dat nog niet gedaan is.
  4. Als u een tablet voor het eerst wilt koppelen, raakt u Nieuwe tablet toevoegen > Doorgaan aan. Richt de camera van de smartphone op de streepjescode op uw tablet om deze te scannen.
Tip: Uw gekoppelde toestellen maken automatisch verbinding via BlackBerry Bridge als ze binnen het bereik zijn.

Verbinding met een tablet verbreken

Voor de gekoppelde BlackBerry PlayBook-tablet schuift u de schakelaar bij Verbinding maken met dit apparaat naar Uit.


Was this information helpful? Send us your comments.