Instellingen van de BlackBerry Screen Reader

Spraakinstellingen

Volume

Het volume van de BlackBerry Screen Reader-stem wijzigen.

Snelheid

De spraaksnelheid van de BlackBerry Screen Reader wijzigen. De langzaamste instelling is 1 en de snelste is 10.

Klank

De klankhoogte van de BlackBerry Screen Reader-stem wijzigen. De laagste klank is 1 en de hoogste is 10. Door het wijzigen van de klank is de BlackBerry Screen Reader mogelijk gemakkelijker om te begrijpen.

Stil bij gesprekken

Voorkomen dat de BlackBerry Screen Reader informatie afleest als u in gesprek bent.

Informatie-instellingen

Breedsprakigheid

De hoeveelheid informatie selecteren die moet worden afgelezen op een scherm. Wanneer Hoog wordt geselecteerd, wordt meer informatie verstrekt, en wanneer Laag wordt geselecteerd, wordt minder informatie verstrekt. U wilt de instelling Hoog mogelijk selecteren wanneer u leert om de smartphone te gebruiken en overstappen op de instelling Laag als u vertrouwd wordt met de smartphone.

Toetsenbordecho

De hoeveelheid informatie selecteren die moet worden afgelezen wanneer u in een tekstveld typt.
  • Met de optie Geen wordt niets afgelezen wanneer u in een tekstveld typt.
  • Met de optie Tekens worden alleen tekens afgelezen. Met de optie Woorden worden alleen woorden afgelezen.
  • Met de optie Tekens en woorden worden zowel tekens als woorden afgelezen.

Leestekens

De hoeveelheid leestekens selecteren die moet worden afgelezen tijdens het typen. De instellingen zijn Uit, Sommige, Meeste of Alle.

Andere instellingen

Automatisch starten

De BlackBerry Screen Reader automatisch starten na het opnieuw instellen van de telefoon.

Dempen bij toetsenblokvergrendeling

De BlackBerry Screen Reader dempen wanneer het toetsenblok is vergrendeld en voorkomen dat de toepassing de ontgrendelingsinformatie leest elke keer als u op een toets drukt.

Geheime editor-modus

Hiermee bepaalt u of wachtwoorden worden afgelezen als u gegevens invoert. U kunt kiezen tussen Asterisken, Tekens of Geen.

Hoorbare meldingen

Een geluid afspelen wanneer de smartphone overschakelt van de opdracht- of toetsbeschrijvingsmodus nadat op de rechtersneltoets is gedrukt.
  • Wanneer de toetsbeschrijvingsmodus is ingeschakeld, kunt u de invoer en snelkoppelingsfuncties bekijken van elke fysieke toets wanneer u op de toetsen drukt.
  • Wanneer de opdrachtmodus is ingeschakeld, kunt u de snelkoppelingsfuncties gebruiken die met de BlackBerry Screen Reader worden meegeleverd.