De energiebesparingsmodus in- of uitschakelen

Wanneer u de energiebesparingsmodus inschakelt, wijzigt uw BlackBerry-smartphone automatisch opties om energie te besparen. Wanneer u de energiebesparingsmodus uitschakelt of wanneer de smartphone wordt opgeladen, worden uw normale smartphone-instellingen hersteld.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Energiebesparingsmodus.
  3. Schakel het selectievakje Energiebesparingsmodus inschakelen wanneer de batterij bijna leeg is in of uit.
  4. Als u het batterijniveau waarbij de energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld wilt veranderen, wijzig dan het veld Start wanneer de batterij een bepaald niveau heeft bereikt of zich onder een bepaald niveau bevindt.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.