Een slim label als QR-code weergeven

Als u een slim label wilt delen met een toestel zonder NFC, kunt u het slimme label tijdelijk als een QR-code op uw BlackBerry-smartphone weergeven zodat het toestel deze kan scannen.
  1. Klik in de map Toepassingen op het pictogram Slimme labels.
  2. Markeer een slim label.
  3. Druk op de toets Menu > Weergeven als streepjescode.