Een QR-code als slim label opslaan

Wanneer u een QR-code met de toepassing Slimme labels scant, slaat uw BlackBerry-smartphone de code automatisch als een slim label op in de toepassing Slimme labels, samen met de datum en tijd.
  1. Klik in de map Toepassingen op het pictogram Slimme labels.
  2. Druk op de toets Menu > Streepjescode scannen.
  3. Richt uw camera op een QR-code en beweeg deze niet totdat een slim label verschijnt op het scherm van uw smartphone.