Handmatig verbinding maken met het mobiel netwerk via de modus Mobile Hotspot

Als uw BlackBerry-smartphone met een GSM-netwerk is verbonden en de modus Mobile Hotspot is ingeschakeld, moet u mogelijk handmatig via uw APN verbinding maken met het mobiele netwerk. Om uw APN-gebruikersnaam en uw APN-wachtwoord op te vragen, neemt u contact op met uw serviceprovider. Afhankelijk van uw serviceprovider kunt u mogelijk twee APN's invoeren.
  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Schakel het selectievakje Mobile Hotspot in.
  3. Voer indien nodig de APN-naam en APN-aanmeldingsgegevens in voor elke APN.
  4. Klik op OK.