TTY-ondersteuning in- of uitschakelen

  1. Druk in het beginscherm op de toets Send Send.
  2. Druk op de toets Menu > Opties > TTY.
  3. Wijzig het veld TTY.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.

Er verschijnt een TTY-indicator in het gedeelte Verbindingen boven aan het beginscherm.