NFC-betalingstransacties toestaan als uw smartphone is uitgeschakeld, vergrendeld of de achtergrondverlichting is uitgeschakeld

  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik Netwerken en verbindingen > Near Field Communication.
  3. Voer in de sectie Transacties met NFC-kaart toestaan een van de volgende handelingen uit:
    • Als u NFC-betalingstransacties wilt toestaan als uw BlackBerry-smartphone is vergrendeld of de achtergrondverlichting is uitgeschakeld, schakel dan het selectievakje Indien vergrendeld of achtergrondverlichting uit is in.
    • Als u NFC-betalingstransacties wilt toestaan als uw smartphone is uitgeschakeld, schakel dan het selectievakje Indien uitgeschakeld in.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.