Een webpagina verzenden met BlackBerry Tag

U kunt BlackBerry Tag gebruiken om een webpagina te verzenden die is geopend in uw browser.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Browser.
  2. Navigeer naar een webpagina.
  3. Houd de achterzijde van uw BlackBerry-smartphone tegen de achterzijde van een ander NFC-apparaat.