Contactpersonenkaarten verzenden met BlackBerry Tag

U kunt een contactpersoonkaart van uw BlackBerry-smartphone naar een ander NFC-apparaat verzenden of gelijktijdig contactpersonenkaarten uitwisselen tussen twee BlackBerry-smartphones met NFC. Contactpersonenkaarten die worden verzonden met NFC-technologie, worden automatisch opgeslagen in de contactpersonenlijst van de ontvangende smartphone.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.
  2. Klik op een contactpersoon.
  3. Houd de achterzijde van uw smartphone tegen de achterzijde van een andere BlackBerry-smartphone of een NFC-apparaat.
  4. Klik zo nodig op Verzenden.