Opties voor spellingcontrole wijzigen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Menu > Opties > Spellingcontrole.
    • Als u de spelling wilt controleren voor het verzenden van uw e-mail, schakelt u het selectievakje E-mail voor verzenden op spelling controleren in.
    • Als u de grootte van het te controleren woord wilt instellen, klikt u op een getal in het dialoogvenster Minimale woordgrootte voor controle.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.