Een aangepast geluidsprofiel toevoegen of verwijderen

Naast de vooraf geladen geluidsprofielen kunt u ook uw eigen aangepaste geluidsprofielen maken.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Geluids- en waarschuwingsprofielen.
  2. Klik op Geluiden en waarschuwingen wijzigen > Profielbeheer > Aangepast profiel toevoegen.
  3. Typ een naam voor het profiel in het veld Naam.
  4. Klik op het item dat u wilt wijzigen.
  5. Wijzig de beltoon, melding of herinnering.
  6. Druk op de toets Menu > Opslaan.
U verwijdert een aangepast geluidsprofiel door het profiel te markeren. Druk op de toets Menu > Verwijderen.